logo 03.2018

POLSKIE STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW SANITARNYCH

ODDZIAŁ w ŁODZI

Nasz misja

„Celem Stowarzyszenia jest: rozwijanie techniki i myśli technicznej, szerzenie wiedzy i postępu technicznego w dziedzinach objętych zakresem działania Stowarzyszenia wymienionych w Statucie, integracja środowiska, podnoszenie i weryfikacja kwalifikacji zawodowych członków Stowarzyszenia i innych osób w specjalnościach Stowarzyszenia, stała troska o przestrzeganie zasad etyki zawodowej swoich członków” (Statut PZITS)

Czytaj dalej
logo 03.2018
Najnowsze informacje

Studencie

Projektancie

Wykonawco

Dołącz do naszego stowarzyszenia

Zyskujesz

Dostęp do szkoleń

Poszerzenie kręgu znajomości branżowych

Wpływ na przyszłość branży instalacyjnej