logo 03.2018
O nas
cropped-logo-03.2018-3.jpg

Łódzki Oddział PZITS

Oddział Łódzki Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych został powołany do życia na XXIV Zjeździe Stowarzyszenia Polskich Gazowników, Wodociągowców i Techników Sanitarnych, który odbył się w dniach 27–29 czerwca 1947 roku we Wrocławiu [1].

PZITS jest niezależną i dobrowolną organizacją naukowo-techniczną, skupiającą osoby fizyczne i prawne, zainteresowane działalnością zawodową i społeczną w specjalnościach: gazownictwo, wodociągi i kanalizacja, technologia wody i ścieków, ogrzewnictwo, ciepłownictwo, wentylacja i klimatyzacja, gospodarka odpadami, balneotechnika, ochrona wód, powietrza atmosferycznego i powierzchni ziemi oraz pokrewnych [2].

Cele PZITS: w swojej działalności kładzie szczególny nacisk na rozwój inżynierii sanitarnej i inżynierii środowiska, służących ochronie zdrowia i środowiska przyrodniczego. Rozwijanie techniki i myśli technicznej, szerzenie wiedzy i postępu technicznego w dziedzinach objętych zakresem działania Stowarzyszenia, integracja środowiska, podnoszenie i weryfikacja kwalifikacji zawodowych członków w zakresie działalności PZITS i stała troska o przestrzeganie zasad etyki zawodowej swoich członków [2].

Członkowie PZITS: Stowarzyszenie zrzesza członków posiadających kwalifikacje w zakresie projektowania, realizacji robót, pracowników uczelni i instytucji zajmujących się szeroko pojętą dziedziną inżynierii sanitarnej i inżynierii środowiska, a także eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci w zakresie gospodarki energetycznej [2].

Literatura:

[1] Monografia PZITS 1919- 2019, Zespół redakcyjny: Jan Pawełek, Tomasz Bergel, Wydawca: Zarząd Główny PZITS, ISBN: 978-83-87792-67-1

[2] Statut Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych zatwierdzony przez Zebranie Delegatów podczas Zebrania Sprawozdawczego, które odbyło się w formie zdalnej w dniach od 22 do 26 października 2020 roku.