logo 03.2018
Składki członkowskie

Do 2011 roku składka członkowska wynosiła 6 zł miesięcznie (studenci, emeryci i renciści 2 zł).

Obecnie (od 2011 roku) składka członkowska wynosi 10 zł miesięcznie (studenci, emeryci i renciści 4 zł).
Istnieje możliwość opłacania składki z góry za cały rok.

W przypadku nieopłacenia składek przez rok, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu [zgodnie ze Statutem PZITS], następuje utrata członkostwa.

Składkę należy wpłacać na konto bankowe PZITS oddział Łódź:

Nr konta.

15 1020 3408 0000 4002 0535 4123 bank PKO


W tytule prosimy wpisać: Składka za ….. (miesiąc i rok) …… (Imię i Nazwisko)


Zachęcamy do wpłaty kwoty 120 zł za cały rok