logo 03.2018
Współpraca

Łódzki oddział PZITS zrzesza wielu specjalistów i rzeczoznawców mogących realizować prace z zakresu wycen, ekspertyz i opinii technicznych dotyczących szeroko rozumianej branży sanitarnej.

Wykonujemy opinie techniczne i ekspertyzy dotyczące zagadnień z zakresu:

Sieci ciepłowniczych
Ogrzewnictwa
Wentylacji
Klimatyzacji
Wodociągów
Kanalizacji
Jakości powietrza
Technologii wody i ścieków

Łódzki oddział PZITS chętnie podejmie współpracę z wszelkimi firmami branżowymi w zakresie m.in. szkoleń, ekspertyz, wsparcia technicznego.

Przypominamy, że firmy mogą ubiegać się o statut członka wspierającego lub członka zbiorowego, zyskując m.in. reklamę firmy na stronie o/ł PZITS oraz wśród członków stowarzyszenia.