logo 03.2018
Prezydium Oddziału

Prezydium Zarządu Oddziału Łódzkiego PZITS:

Prezes Zarządu Oddziału: Robert Cichowicz

I – wiceprezes oddziału: Krzysztof Stelągowski

II – wiceprezes oddziału: Bartosz Misiaczyk

Sekretarz oddziału: Maciej Dobrzański

Skarbnik oddziału: Maciej Grzywacz

Członek Prezydium: Sławomir Turkowski

Członek Prezydium: Jacek Wiśniewski

Członek Prezydium: Bronisław Hillebrand

Oddziałowa Komisja Rewizyjna:

Członek Komisji Rewizyjnej: Piotr Kurpienik

Członek Komisji Rewizyjnej: Adam Rubnikowicz

Członek Komisji Rewizyjnej: Włodzimierz Kubik

Oddziałowy Sąd Koleżeński:

Członek Sądu Koleżeńskiego: Izabela Drobnik-Kamińska

Członek Sądu Koleżeńskiego: Bogdan Janiec

Członek Sądu Koleżeńskiego: Kamila Misiaczyk

Oddziałowy Delegat do Rady NOT:

Delegat do NOT: Robert Cichowicz

Delegat na walne zebrania ogólnopolskie PZITS :

Delegat: Bartosz Misiaczyk